Média – Dějiny – Společnost 2022

Konference proběhne v budově Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě na Hauerově ulici č. 728/4 a v budově Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě na Bezručově náměstí 14.

8. 11. 2022 HAUEROVA

15.00–21.00 hod.

Filmové projekce

15.00–16.15 Když květiny nemlčí (rež. Andrei Kutsila, 2021)

17.15–19.15 Majordomus (rež. Filip Bajon, 2018)

19.30–21.00 Oběť (rež. Michal Blaško, 2022) – česká předpremiéra

16.30 Arkadiusz Gola – Cikáni na Horním Slezsku 1990–2022 – vernisáž výstavy

 

9. 11. 2022 BEZRUČOVO NÁM.

8.00–18.00 hod.

8.00–9.00 prezence

9.00–9.15 zahájení konference

9.15–9.45 Dušan Janák – Národnostní menšiny a migrace v Československu a České republice

9.45–10.15 Jiří Kokmotos – Národnostní menšiny ve vysílání Českého rozhlasu

10.15–10.45 Martin Novosad: Reflexe národnostních a etnických menšin v polské a české kinematografii posledních let

10.45–11.15 Iwona Łyko Plos – Reflexe národnostních a etnických menšin v polské kinematografii 20. století

11.15–12.00 Dušan Janák, Jiří Kokmotos, Martin Novosad, Iwona Łyko – panelová diskuse

12.00–13.00 oběd

13.00–13.45 Julita Makaro – Mediální obraz národnostních menšin v Polsku

13.45–14.45 Andrei Kutsila – Běloruská diaspora v Polsku – rozhovor

14.45–15.15 Julita Makaro, Andrei Kutsila – panelová diskuse

15.15–15.30 coffee break

15.30–16.30 Milo Janáč, Barbora Klinovská – Ukrajinští uprchlíci a jejich situace v ČR a na Slovensku – rozhovor

16.30–17.00 Zdeněk Víšek: Osudy Čechů v Kladsku v průběhu 20. století a jejich mediální ohlas (on-line)

17.00–17.30 Martyna Grądzka-Rejak – Polsko-židovské vztahy, budování nového Muzea varšavského ghetta (on-line)

17.30 Po-lin / Židé v republice mnoha národů – vernisáž výstavy

 

10. 11. 2022 BEZRUČOVO NÁM.

9.00–13.30

9.00–9.30 Karolina Spielmannová – Lety u Písku: Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách – medializace nově vznikajícího památníku. Místo, které rezonuje ve společnosti

9.30–10.00 Robin Stria – Vývoj romské filmové produkce

10.00–10.30 Karolina Spielmannová, Robin Stria – panelová diskuse

10.30–10.45 coffee break

10.45–11.15 Milan Hes – Většina, menšiny a multiperspektivní dějepis

11.15– 12.45 Josef Märc – Co se tenkrát stalo? Několik poznámek k využití beletrie a osobní zkušenosti ve výuce

12.45–13.30 Milan Hes, Josef Märc – panelová diskuse