konference 8.–10. 11. 2022

Národnostní menšiny a mediální reflexe jejich každodennosti v ČR a Polsku

Otázka národnostních menšin sehrávala v novodobých a moderních dějinách českých zemí vždy významnou, v některých historických obdobích klíčovou roli. Jen během 20. století došlo vinou bouřlivého historického vývoje ke značnému překreslení národnostní mapy nejen u nás, ale v celé Evropě. Proces etnické a národnostní proměny přitom probíhá i v současnosti. 

Názorová platforma

Snažíme se o širokou diskusi historiků, pracovníků médií, tvůrců, učitelů dějepisu a studentů

Vstup pro veřejnost

Konference je přístupná všem, kteří se zajímají o mediální obraz dějin

Doprovodný program

Program konference zahrnuje také filmové projekce a výstavy

Monografie z konference z roku 2022
Národnostní menšiny a mediální reflexe jejich každodennosti v ČR a Polsku

KONFERENCE JE PODPOŘENA Z PROSTŘEDKŮ ČESKO-POLSKÉHO FÓRA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR.