MÉDIA – DĚJINY – SPOLEČNOST

17.–18. 10. 2023

Obraz národních dějin v české a polské kinematografii

Sedmý ročník konference, tentokrát v Praze jako Mediální sympozium II Kongresu Czechoznawstwa Polskiego i Polonoznawstwa Czeskiego 2023

K účasti na mediálním sympoziu je nutná registrace. Vstup na tuto sekci kongresu je zdarma, počet účastníků je z kapacitních důvodů omezen.

Názorová platforma

Snažíme se o širokou diskusi historiků, filmových tvůrců, pracovníků médií, učitelů dějepisu a studentů

Vstup pro veřejnost

Konference je přístupná všem, kteří se zajímají o mediální obraz dějin

Doprovodný program

Program konference zahrnuje také filmové projekce a výstavy

Monografie z konference z roku 2022
Národnostní menšiny a mediální reflexe jejich každodennosti v ČR a Polsku

KONFERENCE JE PODPOŘENA Z PROSTŘEDKŮ ČESKO-POLSKÉHO FÓRA MINISTERSTVA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR.