Úvod

November 1989 |Author = Sue Ream

V letošním roce je konference zařazena do programu Kongresu českých polonistických studií 2019 (Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego 2019), jehož hlavními organizátory jsou Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové a Historický ústav AV ČR v. v. i.

Záštitu nad kongresem převzala Její excelence Barbara Ćwioro, velvyslankyně Polské republiky v České republice.

KONFERENČNÍ ČÁST
(Bezručovo náměstí 14, Opava)
Historické resentimenty v česko-polských vztazích, obraz Polska a Poláků v současném českém zpravodajství, dějiny sousedství ve výuce, Polsko a Poláci v současné české fotografii, obraz Polska v české literatuře a literární kritice, česko-polské kulturní kontakty, obraz katolické církve v české a polské společnosti a řada dalších témat.

Zvaní přednášející
Renata Bilanová, Arkadiusz Gola, Julian Golak, Piotr Górecki, Grzegorz Górny, Milan Hes, Monika Horsáková, Jakub Chrobák, Marcin Stanislaw Kieras, Miroslav Kouba, Iwona Łyko, David Macháč, Jiří Macháček, Petr Minařík, Martin Novosad, Jiří Peňás, Petr Pospíchal, Maciej Ruczaj, Stanislava Schupplerová, Petr Šimíček, Rudolf Žáček a další.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Maraton polských filmů, výstava Nezávislé, komiksová výstava Spolu v Bublinách
–  Doprovodný program uvádíme ve spolupráci s Polským institutem v Praze.


O konferenci

Množství a frekvence mediálních interpretací historických témat formou dokumentárních filmů, televizních pořadů, audiovizuálních prezentací na sociálních sítích, studijních materiálů pro školy různých typů, ale i rádoby „čtivě“ podávaných informací o historických osobnostech či událostech v nejrůznějších přílohách celostátních deníků aj. v současné době neustále roste. Cílem je vedle využití často atraktivních témat pro zvýšení prodejnosti či sledovanosti mnohdy i poctivě míněná snaha o zaplnění tzv. „bílých míst“, a to zejména z oblasti novodobých dějin. Nezřídka se ovšem za deklarovanou snahou o zvýšení  informovanosti čtenáře či diváka skrývají ryze propagandistické záměry v oblasti formování veřejného mínění a vytváření cíleně zkresleného či zcela falešného obrazu zejména nedávné minulosti, sloužící k ideologickému ovlivnění širokých vrstev populace.

Cyklus konferencí s názvem Média / dějiny / společnost a podtitulem Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme? (Manipulace, propaganda a rozhodování napříč soudobými/ novodobými dějinami) usiluje o posouzení výše uvedených skutečností a poskytnutí prostoru k široké diskusi tvůrců (producentů, scenáristů, režisérů, historiků) i představitelů cílových skupin (učitelů dějepisu, studentů, veřejnosti) k dané problematice. Jak samotné konference, tak následná publikace jejích výsledků přispějí ke zvýšení mediální gramotnosti a poukáží na možnosti odideologizování a zkvalitnění mediální interpretace historických událostí v oblasti výchovy a vzdělávání.