Úvod

November 1989 |Author = Sue ReamV letošním roce je konference zařazena do programu Kongresu českých polonistických studií 2019 (Kongresu Polonoznawstwa Czeskiego  2019), jehož hlavními organizátory jsou Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Univerzita Hradec Králové a Historický ústav AV ČR v. v. i.

Záštitu nad kongresem převzala Její excelence Barbara Ćwioro, velvyslankyně Polské republiky v České republice.

Doprovodný program konference

Maraton polských filmů
Instytut Polski w Pradze ve spolupráci s organizátory konference Média, dějiny a společnost 2019, 5. 11. 2019, odpoledne, Hauerova 4, kinosál, Opava

  • Jack Strong
  • 80 milionów
  • Ekscentrycy czyli po słonecznej stronie ulicy
  • Střední Evropa jde za svobodou (režie: Mirosław Jasiński, Polsko, 2012, 54 min.)
    anotace: Podzim 1989 a pád železné opony byl pouze začátek vymaňování se ze spárů sovětského vlivu. Dokumentární snímek začíná událostmi roku 1989 v Československu, Maďarsku a Polsku a jeho ústředním tématem je napínavý příběh odchodu statisíců vojáků sovětské armády z regionu. Příběh, který by mohl dopadnout mnohem dramatičtěji, nebýt odvahy a solidarity zástupců středoevropských zemí, a to nejen v nejvyšších patrech politiky, ale i obyčejných obecních zastupitelů, pro které byla přítomnost sovětských vojáků „hmatatelnou“ každodenností.

Výstava Nezávislé
Instytut Polski w Pradze ve spolupráci s organizátory konference Média, dějiny a společnost 2019
Říjen až listopad 2019, Galerie Breda, Opava.


O konferenci

Množství a frekvence mediálních interpretací historických témat formou dokumentárních filmů, televizních pořadů, audiovizuálních prezentací na sociálních sítích, studijních materiálů pro školy různých typů, ale i rádoby „čtivě“ podávaných informací o historických osobnostech či událostech v nejrůznějších přílohách celostátních deníků aj. v současné době neustále roste. Cílem je vedle využití často atraktivních témat pro zvýšení prodejnosti či sledovanosti mnohdy i poctivě míněná snaha o zaplnění tzv. „bílých míst“, a to zejména z oblasti novodobých dějin. Nezřídka se ovšem za deklarovanou snahou o zvýšení  informovanosti čtenáře či diváka skrývají ryze propagandistické záměry v oblasti formování veřejného mínění a vytváření cíleně zkresleného či zcela falešného obrazu zejména nedávné minulosti, sloužící k ideologickému ovlivnění širokých vrstev populace.

Cyklus konferencí s názvem Média / dějiny / společnost a podtitulem Kdo rozhoduje o tom, co si myslíme? (Manipulace, propaganda a rozhodování napříč soudobými/ novodobými dějinami) usiluje o posouzení výše uvedených skutečností a poskytnutí prostoru k široké diskusi tvůrců (producentů, scenáristů, režisérů, historiků) i představitelů cílových skupin (učitelů dějepisu, studentů, veřejnosti) k dané problematice. Jak samotné konference, tak následná publikace jejích výsledků přispějí ke zvýšení mediální gramotnosti a poukáží na možnosti odideologizování a zkvalitnění mediální interpretace historických událostí v oblasti výchovy a vzdělávání.