Organizační výbor

Kontaktní osoby:

  • Ing. Josef Vícha, josef.vicha@fvp.slu.cz, tel.: 553 684 191
  • Bc. Michaela Derahová, michaela.derahova@fvp.slu.cz, tel.: 553 684 190

Organizační výbor:

Předseda:
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  (Fakulta veřejných politik, Děkanát)

Místopředseda:
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy)

Tajemník pro organizaci:
Ing. Josef Vícha (Fakulta veřejných politik, děkanát)

Sekretářka:
Bc. Michaela Derahová (Fakulta veřejných politik, útvar tajemníka)

PR:
Mgr. Martina Vaculíková (Fakulta veřejných politik, děkanát)

Členové:

  • Mgr. Monika Horsáková (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, oddělení audiovizuální tvorby)
  • Ing. Petr. Jančárek ( Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky)
  • Mgr. Martin Petrásek (Filozoficko-přirodovědecká fakulta, Ústav fyziky)
  • doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (Filozoficko-přirodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie)