Program

1. den, 9. 11. 2016

přednáškový sál

projekční sál

09.00–12.30

Prezentace účastníků

projekce vybraných snímků

12.30–12.45

Zahájení

 

Totalita v dějinách střední Evropy ve 20. století a její zobrazení v současných vizuálních médiích

 

12.45–13.30

Monika Horsáková: Obraz a média

projekce vybraných snímků

13.30–14.15

moderovaný panel na téma Spolupráce historiků a filmařů: Mečislav Borák, Josef Albrecht

projekce vybraných snímků

14.15–14.45

Jiří Suk: Labyrintem revoluce
Náhradní program - Monika Horsáková: Edukace tvorbou

projekce vybraných snímků

14.45–15.15

Přestávka

 

Média ve výuce

 

15.15–15.45

Petr Šimíček: Moderní dějiny.cz – tvorba výukových dokumentů a jejich využití ve výuce dějepisu

projekce vybraných snímků

15.45–16.45

Moderovaný panel na téma Vizuální a nová média ve výuce. Hosté: Petr Šimíček, Monika Horsáková, Terezie Koláčková

projekce vybraných snímků

16.45–17.15

Jiří Sovadina: Využití fotografie v hodinách dějepisu

projekce vybraných snímků

17.15–18.35

Varšavské povstání – projekce filmu

projekce vybraných snímků

18.35–19.30

Moderovaná beseda k filmu. Host: Barbara Augustyniak-Papież, moderuje Maciej Ruczaj

projekce vybraných snímků

2. den, 10. 11. 2016

přednáškový sál

projekční sál

Historie učitelkou života, nebo děvkou politiky?

 

09.00–09.45

Terezie Koláčková: Tři podoby propagandy

projekce vybraných snímků

09.45–11.15

Moderovaná beseda na téma Historie v médiích – objektivní, či falešný obraz dějin? Hosté: Jiří Pernes, Jiří Kocián, Rudolf Žáček

projekce vybraných snímků

11.15–11.45

Přestávka

 

11.45–12.15

Jiří Hruška: Ukázková hodina

projekce vybraných snímků

12.15–13.15

Oběd

 

Velké dějiny vs. každodennost

 

13.15–14.00

Mikuláš Kroupa: Paměť národa a metodika sběru orální historie

projekce vybraných snímků

14.00–15.00

Moderovaná beseda na téma Význam prezentace všedního každodenního života společnosti. Hosté: Jiří Knapík, Martin Štoll a Naděžda Morávková

projekce vybraných snímků

15.00–15.30

Přestávka

projekce vybraných snímků

15.30–16.30

Hokej!!! – projekce filmu

 

16.30–17.30

Moderovaná beseda s tvůrci filmu – Vladimír KučeraPetr Jančárek

 

17.30–18.00

Petr Pánek: Centrum PANT

 

3. den, 11. 11. 2016

pro přihlášené zájemce prohlídka Opavy

 

DOKUMENTY K PROJEKCÍM

Anotace k filmům jsou k dispozici na stránce Filmové projekce.

Neznámí hrdinové: Vojtěch a František Klečkovi – dva bratři, dva agenti tajných služeb, 26 min. (rež. I. Stehlík, M. Kroupa), ČT

Moje soukromá válka: Exodus, 25:30 min. (J. Motejzík, L. Králová), ČT Ostrava

Příběhy železné opony: Faust a Markétka aneb Asanace, 13:30 min. (J. Novák, L. Poláková, L. Navara), ČT Ostrava

Labyrintem revoluce: A co s komunisty? 52 min. (P. Jančárek, J. Suk, V. Kučera, Č. Franěk), ČT

Dopisy z cely smrti, 57 min. (M. Petrov, L. Navara), ČT Ostrava

Mlynáři od Babic, 57 min. (M. Petrov L. Navara), ČT Ostrava

Přechodné adresy Jaromíra Šavrdy, 52 min. (P. Všelichová, S. Kleková), ČT Ostrava     

Lebka, 26 min. (P. Všelichová, M. Borák, L. Poláková), ČT Ostrava

Zločin jménem Katyň, 57 min. (P. Všelichová, M. Borák)

Začátek konce, 53 min. (P. Jančárek, V. Kučera), ČT

Holocaust: 3. díl – Za hradbami ghett, 58 min. (P. Jančárek, M. Maryška), ČT

Krok do prázdna Jana Masaryka aneb Dokonalý zločin, 57 min. (M. Petrov, L. Navara, J. Albrecht, J. Berka), ČT Ostrava

Ta naše povaha česká – Popírači holocaustu, 26 min. (P. Lokaj, M. Horsáková), ČT Ostrava

Jan Zajíc – pochodeň č. 2, 13 min. (K. Řezníčková, M. Horsáková), PANT

Sudety, protrhnout vrstvu lhostejnosti, 12 min. (K. Řezníčková, M. Horsáková), PANT

Listopad 89 očima Jana Urbana, 13 min. (Řezníčková, M. Horsáková), PANT

Paul Wilson – normalizace očima cizince, 12:30 min. (K. Řezníčková, M. Horsáková), PANT 

Jeden svět (vybraný díl dle výběru K. Strachoty)

Zapomenuté transporty: Lotyšsko, 86 min. (L. Přibyl)