Organizační výbor

Kontaktní osoby:

  • Ing. Josef Vícha, josef.vicha@fvp.slu.cz, tel.: 553 684 836
  • Bc. Dagmar Hertlová, dagmar.hertlova@fvp.slu.cz, tel.: 553 684 180

Organizační výbor:

Předseda:
Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.  (Fakulta veřejných politik, Ústav středoevropských studií)

Místopředseda:
Prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr. (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy)

Tajemník pro organizaci:
Ing. Josef Vícha (Fakulta veřejných politik, děkanát)

Sekretářka:
Bc. Dagmar Hertlová (Fakulta veřejných politik, Ústav středoevropských studií)

PR:
Mgr. Marek Cetkovský (Fakulta veřejných politik, děkanát)

Členové:

  • Prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. (Fakulta veřejných politik, Ústav středoevropských studií)
  • Mgr. Monika Horsáková (Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, oddělení audiovizuální tvorby)
  • Ing. Petr. Jančárek ( Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav fyziky)
  • Mgr. Martin Petrásek (Filozoficko-přirodovědecká fakulta, Ústav fyziky)
  • Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. (Filozoficko-přirodovědecká fakulta, Institut tvůrčí fotografie)
  • Mgr. et Mgr. Kateřina Tvrdá, Ph.D. (Fakulta veřejných politik, Ústav středoevropských studií)